đường sắt quốc gia
danh từ
1.こくてつ 「国鉄」​​
câu, diễn đạt
2.こくてつ 「国鉄」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUỐCコク
THIẾTテツ