dương tính
danh từ
1.ようせい 「陽性」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÍNH,TÁNHセイ、ショウ
DƯƠNGヨウ