duy tâm
1.ゆいしん 「唯心」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÂMシン
DUYユイ、イ