duy tân Minh Trị
câu, diễn đạt
1.めいじいしん 「明治維新」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRỊジ、チ
DUY
TÂNシン
MINHメイ、ミョウ、ミン