duy vật
1.ゆいぶつ 「唯物」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VẬTブツ、モツ
DUYユイ、イ