duyên
danh từ
1.えん 「縁」 [DUYÊN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DUYÊNエン、-ネン