duyên số
1.うんめい 「運命」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỆNHメイ、ミョウ
VẬNウン