Edo
danh từ
1.えど 「江戸」 [GIANG HỘ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỘ
GIANGコウ