em trai và em gái
câu, diễn đạt
1.ていまい 「弟妹」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỆテイ、ダイ、デ
MUỘIマイ