enzim có trong dịch vị
câu, diễn đạt
1.ペプシン​​

Thảo luận, đóng góp