eo lưng
danh từ
1.こし 「腰」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

YÊUヨウ