form trắng
danh từ
1.ようし 「用紙」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỤNGヨウ
CHỈ