ga chỉ định
1.していえき 「指定駅」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỊCHエキ
ĐỊNHテイ、ジョウ
CHỈ