gà chọi
danh từ
1.とうけい 「闘鶏」 [ĐẤU KÊ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ケイ
ĐẤUトウ