gà công nghiệp
danh từ
1.ブロイラー​​

Thảo luận, đóng góp