gà đá
1.とうけい 「闘鶏」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ケイ
ĐẤUトウ