ga đi
1.はつえき 「発駅」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỊCHエキ
PHÁTハツ、ホツ