ga dọc đường
1.とちゅうえき 「途中駅」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUNGチュウ
DỊCHエキ
ĐỒ