ga dùng cho thành phố
câu, diễn đạt
1.としガス 「都市ガス」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỊ
ĐÔト、ツ