ga đường sắt
1.てつどうえき 「鉄道駅」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẠOドウ、トウ
DỊCHエキ
THIẾTテツ