gà giò để nướng
câu, diễn đạt
1.ブロイラー​​

Thảo luận, đóng góp