gà lôi
tính từ
1.きじ​​
danh từ
2.きじ 「雉」​​

Thảo luận, đóng góp