gã râu quặp
danh từ
1.きょうさいか 「恐妻家」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIAカ、ケ
KHỦNGキョウ
THÊサイ