ga tín hiệu
danh từ
1.しんごうじょ 「信号所」 [TÍN HIỆU SỞ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HIỆUゴウ
SỞショ
TÍNシン