gạch ngói
1.やねれんが 「屋根煉瓦」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGÕA
ỐCオク
CĂNコン
LUYỆNレン