gái hầu rượu
danh từ
1.おしゃく 「お酌」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHƯỚCシャク