gái mại dâm
danh từ
1.ばいしゅんふ 「売春婦」 [MẠI XUÂN PHỤ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẠIバイ
PHỤ
XUÂNシュン