gân
1.すじ 「筋」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÂNキン