ganh tị
danh từ
1.おかやき 「岡焼き」 [CƯƠNG THIÊU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CƯƠNGコウ
THIÊUショウ