gạo chuẩn bị cho món sushi
câu, diễn đạt
1.しゃり​​

Thảo luận, đóng góp