gào lên
động từ
1.どなる 「怒鳴る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NỘド、ヌ
MINHメイ