gập
động từ
1.たたむ 「畳む」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIỆPジョウ、チョウ