gập vào
động từ
1.とじる 「閉じる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẾヘイ