gara
danh từ
1.ガレージ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ gara

1. Ông ấy đỗ xe trong gara nhà mình
彼は、自宅のガレージで車をとまっている