gây án
1.おこらせる 「怒らせる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NỘド、ヌ