gây bực mình
tính từ
1.はんざつ 「煩雑」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẠPザツ、ゾウ
PHIỀNハン、ボン