gây chướng ngại
động từ
1.さしつかえる 「差し支える」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SAI
CHI