gay go
tính từ
1.さんざん 「散々」​​
2.こんなんな 「困難な」​​
phó từ
3.さんざん 「散々」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ gay go

1. Gió mạnh đã làm cho buổi chơi golf trở lên gay go hơn
風が強いため、ゴルフトーナメントは散々な結果に終わった
2. Gió mạnh đã làm cho buổi chơi golf trở lên gay go hơn
風が強いため、ゴルフトーナメントは散々な結果に終わった

Kanji liên quan

KHỐNコン
KÉP
NẠN,NANナン
TÁNサン