gây hấn
danh từ
1.こうせい 「攻勢」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÔNGコウ
THẾセイ、ゼイ