gây phiền hà
1.なやます 「悩ます」​​
động từ
2.じゃま 「邪魔する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MA
NÃOノウ
ジャ