gây ra lỗi
động từ
1.あやまる 「誤る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGỘ