gây sợ hãi
động từ
1.おどろかす 「驚かす」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KINHキョウ