gây tê
1.まひ 「麻痺」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MAマ、マア