gây xôn xao
động từ
1.どうじる 「動じる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỘNGドウ