ghế nhân chứng
danh từ
1.にんしょうだい 「人証台」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÀIダイ、タイ
NHÂNジン、ニン
CHỨNGショウ