ghét cái xấu
câu, diễn đạt
1.けっぺき 「潔癖」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÍCHヘキ
KHIẾTケツ