ghiền
danh từ
1.ちゅうどく 「中毒」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ ghiền

1. nghiền thuốc lá
タバコ中毒

Kanji liên quan

TRUNGチュウ
ĐỘCドク