gì thì gì
câu, diễn đạt
1.なにかと 「何かと」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ gì thì gì

1. gì thì gì cũng là đáng quý
それは何かと重宝だ

Kanji liên quan