giá bán ra
danh từ
1.はんばいねだん 「販売値段」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẠIバイ
PHIẾNハン
ĐOẠNダン、タン
TRỊ