giả danh
động từ
1.しょうする 「称する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XƯNG,XỨNGショウ